Společnost PS-MSI, a.s., je držitelem certifikátu systému managementu kvality – QMS podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, následně systému environmentálního managementu – EMS – podle normy ČSN EN ISO 14001:2016 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN ISO 45001:2018.

Uvedené systémy jsou součástí integrovaného systému managementu, zahrnujícího všechny řídicí, výkonné a obslužné procesy společnosti. Integrovaný systém managementu společnosti, umožňuje efektivní řízení procesů a činností se zaměřením na trvalé dosahování vysoké jakosti staveb, na ekonomickou prosperitu a celkový rozvoj společnosti bez dopadů stavebních a výrobních činností na životní prostředí a při zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na všech pracovištích. Případné podněty, týkající se naší činnosti v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nám můžete zaslat na adresu info@ps-msi.cz.