Tradice

Původem vzniku společnosti bylo stavební oddělení firmy Baťa, založené v roce 1924, které se zabývalo výstavbou objektů pro obuvnickou výrobu. Oddělení se postupně zformovalo ve stavební podnik, uplatňující moderní stavební technologie. Nosným stavebním prvkem se stal monolitický železobetonový skelet, který byl v koncernu Baťa využíván jak pro objekty průmyslové, tak pro objekty občanské vybavenosti i bytovou výstavbu nejen v Československu, ale i v zahraničí (Borovo -Jugoslávie, Best – Nizozemí, Chelm – Polsko atd.).
Sídlo firmy – město Zlín bylo přestavěno podle návrhů významných architektů J. Kotěry, F. L. Gahury, V. Karfíka a Le Corbusiera.

Transformací v poválečných letech podnik rozšířil svoji působnost. Pro svou vysokou profesionální úroveň byl podnik pověřován výstavbou průmyslových komplexů v oblastech energetiky, strojírenství, hutnictví, chemie, zpracování dřeva, obuvnictví, textilní výroby, sklářství, polygrafie, filmu, zemědělství, potravinářství atd. v tuzemsku i v zahraničí.

Privatizací v porevolučním období, se dříve jedna z kapitálově propojených společností hodingu PSG, a.s. stala po osamostatnění významnou společností na stavebním trhu.
Společnost PS – MSI, a.s. je držitelem řady ocenění v prestižní soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Firma dbá na naplňování požadavků na ochranu životního prostředí i dodržování technických, kvalitativních a bezpečnostních standardů. Má ve svých činnostech pevně zakotvený, pravidelně auditovaný certifikovaný systém řízení jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s normami ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001.

Po změně vlastníka v roce 2015 společnost PS – MSI, a.s. nadále stojí na pevných základech a plní očekávání svých obchodních partnerů.