Stavba PEMM Brno YAMAHA centrum získala Čestné uznání v soutěži Stavba roku 2016 ZK v kategorii Stavby realizované mimo území Zlínského kraje.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže tentokrát proběhlo v 18. května 2017 v Domě kultury Vsetín.

Úsilí v přípravě a realizaci stavby za nelehkých podmínek bylo oceněno odbornou porotou složenou ze zástupců Krajské stavební společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví, dále České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zástupců Zlínského kraje.

Spolu s investorem a projekční kanceláří máme ze získané ceny velkou radost.