Project Description

Objednatel: HOYA Zlín – Park s.r.o.
Realizace: 09/2020 – 04/2021

Přístavba je halovým objektem žb nosného skeletu, založeného na pilotách, vetknutého do zákl. hlavic rozměrů 75 x 22m s výškou 7m po atiku, navazujícího na hlavní halový objekt s výškou 11 m. Střecha je skládaná na nosném TR plechu s osazenými pásovými světlíky, opláštění se sendvičových panelů, průmyslová podlaha je z drátkobetonu. Po obvodu haly jsou osazena zásobovací průmyslová sekční vrata se sklopnými můstky vč. ochranných dorazů a ocelové dveře, speciální šachta pro sklopná čela aut. V souladu s požadavkem provozovatele zachovat provoz areálu při výstavbě, bez vstupu do zařízení, byla vybudována spojovací chodba v dotčené části s protipožární roletou a dopravníkovým pásem. V objektu jsou osazeny rozvody a zařízení TZB vč. EPS a MaR, výměníkové horkovodní stanice. Byl vybudován vestavek sociálního zařízení pro zaměstnance v nově budované části, provedeno doplnění klimatizace ve stávající hale a doplnění přístřešků kolárny a kuřárny.

V rámci objektu je provedena úprava stávajících komunikací a betonových manipulačních ploch z CB krytu.