Project Description

Objednatel: BV Auto Zlín s.r.o.
Realizace: 04/2019 – 08/2019

Rozšířením prostoru autosalonu AUDI zbouráním stávající obloukové části a nahrazením přístavbou obdélníkového tvaru o půdorysném rozměru 9,9 x 14,7 m v severovýchodním rohu objektu, získal Autosalon AUDI nové funkční prostory.

Přístavba je založena na vrtaných v kombinaci se základovým prahem. Přes pasy je položena ŽB deska s vázanou výztuží.

Nosná konstrukce je provedena z ocelových profilů, sloupy jsou kruhového průřezu. Obvodová konstrukce je částečně vyzděna z tvárnic Porotherm v kombinaci s  fasádním systémem DEKMETALa proskleným hliníkovým stěnovým fasádním systémem. Střecha je zhotovena jako jednoplášťová plochá ve spádu 2% s povlakovou krytinou z PVC-P folie s výškou atiky 5,36 m, včetně souboru klempířských prvků.  V interiéru byly zhotoveny veškeré SDK příčky a podhledy, provedena výmalba a osazeny veškeré vnitřní hliníkové prosklené příčky.

Součástí díla byly veškeré instalace TZB a zhotovení venkovních zpevněných ploch a okapových chodníků.