Project Description

Objednatel: DEKINVEST, a.s.
Realizace: 03/2018 – 11/2018

Rozšíření administrativního a prodejního zázemí prodejce stavebnin na pobočce ve Zlíně Přílukách sestávala z několika částí. Tvoří ji stavba administrativní budovy, nákladního terminálu, stavební úpravy a vestavba ve stávající skladové hale a doplnění inženýrských sítí, včetně asfaltových komunikací.

Administrativní budova je nepodsklepenou dvoupodlažní přístavbou půdorysného obdélníkového tvaru o rozměrech 22,2 x 26,2 m k stávající skladové hale stavebnin. Objekt železobetonového montovaného nosného skeletu je založený na pilotách je opláštěný prosklenou hliníkovou fasádou s izolačním trojsklem a provětrávaným fasádním systémem DEKMETAL, sádrokartonovými příčkami. Budova je zastřešena skládanou plochou střechou se světlíky, vybavena technickým zařízením profesí elektro, ZTI , VZT, MaR. Ve stávající skladové hale je proveden vestavek temperovaného skladu ze sendvičových panelů a po úpravách fasády byly doplněny sekční vrata.

Na administrativní budovu navazuje z větší části její délky nakládací terminál, pokračující podél východní strany stávající skladovací haly. Jedná se o ocelovou příhradovou vazníkovou konstrukci s plochou střechou, která zastřešuje venkovní nakládací zpevněnou plochu, o max. půdorysném rozměru 32,2 x 23,9 m.

Součástí dodávky stavby byly asfaltové komunikace a zpevněné plochy

Dále stavba zahrnovala opěrné zdi, vodohospodářské objekty – dešťovou a splaškovou kanalizaci, vodovod, sítě elektronických komunikací, areálové rozvody NN a VO a oplocení.