Project Description

Investor: Nobel Aktief B.V. Nizozemsko
Objednatel: Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Realizace I. etapy: 09/2013 – 05/2014
Realizace II. etapy: 11/2015 – 02/2016

Realizace Nového závodu AWL – TECHNIEK CZ pro objednatele a generálního dodavatele stavby zahrnovala dodávku HSV a PSV, mimo instalací TZB a technické infrastruktury.

I. etapa byla zahájena výstavbou administrativní budovy a poloviny výrobní haly. Ve II. etapě došlo rozšíření výrobních a skladových prostor přístavbou 2. lodi výrobní haly.

Halová část objektu je dvou lodní o rozměrech 66 x 36 m a výškou po atiku 8 m.
Nosná ocelová konstrukce vynáší střešní konstrukci je tvořena skládaným střešním pláštěm se sklonem 2%, tvořeného nosným trapézovým plechem a vrstvou izolace. Celý objekt je založen na velkoprůměrových pilotách 900 mm.
Administrativní budova je dvoupodlažní o půdorysných rozměrech 30 x 18 m a výškou po atiku 9 m. Její sloupy jsou k základové konstrukci kotveny kloubově pomocí dodatečně vlepených kotev.