Project Description

Objednatel: Nitto Denko Czech s.r.o.
Realizace: 09/2017 – 05/2018

 

Stávající objekt výrobce pryžových výztužných a tlumících materiálů společnosti Nitto Denko Czech s.r.o. jsme rozšířili o halu půdorysné plochy více než 1500 m2 a výšky 12 m. Stavba je situována v severozápadní části areálu investora stavby v Brně – Černovicích.

Nový sklad je rozdělen do tří zón sloužících především k uskladnění surovin vstupujících do výrobního procesu. První zóna je určena pro skladování hořlavých kapalin. Druhá zóna pak slouží k uskladnění sypkých chemických látek a zóna třetí je pak využívána ke skladování ostatních obalových materiálů. 

Součástí výstavby bylo rozšíření zpevněných ploch areálu a úprava inženýrských sítí.