Project Description

Objednatel: Kubíček a.s.
Realizace: 07/2018 – 07/2019

Vybudování výrobní haly a administrativní budovou, opěrných stěn, zpevněných ploch a přípojek inženýrských sítí vč. přípojky NN a NTL plynovodu.

Hala i AB jsou dvoupodlažní nepodsklepené objekty, zastřešené sedlovou střechou. Žb skelet haly vynáší žb stropní desku a schodiště, repasovanou nosnou ocelovou konstrukci 2. NP, doplněnou o nové prvky a zastřešení. Plášť a střechu haly tvoří sendvičové izolační panely, dvoupodlažní administrativní část je zastřešena sedlovou střechou z dřevěných příhradových vazníků s krytinou z ocelového plechu se zateplením minerální vatou, vazníky jsou opatřeny SDK podhledem s požární odolností.  Podlahy v hale jsou průmyslové, leštěné, částečné z keramické dlažby nebo povlakových krytin.  Součástí díla jsou instalace TZB.

Soustavou nových monolitických opěrných zdí jsou zajištěny objekty z jižní a východní strany pozemku. Areál lemuje 500 m2 nových betonových a asfaltových zpevněných ploch.