Project Description

Objednatel: NWT a.s.
Realizace: 01/2020 – 10/2021

Dílčí stavební práce pro investora stavby zahrnovaly dodávku a montáž ocelových konstrukcí včetně syntetického nátěru pro projekt Park Tower Zlín. Technicky se jedná o ocelovou nosnou konstrukci Věže C a ocelovou nosnou konstrukci nástavby budovy A.

Věž C nad objektem B je projektem ocelové konstrukce 10-patrového bytového domu o půdorysných rozměrech 12,2x 13,9 m, výšky cca 50 m. Ocelová konstrukce se skládá z nosných sloupů v osách, které jsou vetknuté do základových pilot. Do těchto sloupů jsou vyvěšeny pomocí ztužidel sloupy v osách B1 a C1, které nemohly být z dispozičních důvodů založeny na vlastní základ, protože by nebylo možné provést pilotáž uvnitř stávající budovy, kterou obestavuje nový objekt.  Prostorovou tuhost objektu zajišťují jednak rámy, které jsou složené ze sloupů a k nim tuze připojených příčlí a dále tuhá stropní konstrukce, která roznáší vodorovné zatížení do ztužidel v obvodových stěnách.