Project Description

Objednatel: Čeladná Property s.r.o.
Realizace: 10/2010 – 05/2021

V Resortu Farské lúky byla realizována italská restaurace řetězce Pizza Coloseum. Prostory restaurace jsou členěny do dvou pater a prostorné letní terasy s dětským koutem.

Objekt je situován podél hlavní komunikace včetně napojení na místní komunikaci a parkovacím stáním, tvarově i barevně řešen tak, aby nenarušoval ráz přilehlého okolí. Vnější plášť objektu je tvořen kombinací dřeva a kamene.

Objekt je nepodsklepený, v hlavní patrové části budovy se sedlovou střechu, v přízemní části budovy se střechou plochou. Je založený na základových pasech, svislé nosné konstrukce jsou z části řešeny v systému VAPIS v kombinaci s lokálně použitými železobetonovými sloupy a pilíři a z části z keramických tvárnic. V prostoru restaurace jsou přiznané krokve, veškeré pohledové části prvků krovu jsou povrchově opracovány a opatřeny transparentním lakem. Stropní konstrukce v prostoru galerie je z dřevěných trámů, v dalších částech ji tvoří monolitická železobetonová deska. Vnitřní schodiště na galerii je dvouramenné s ocelovými schodnicemi po stranách schodiště a dřevěnými stupnicemi a podstupnicemi.

Severozápadní část pozemku je navržena jako klidová zóna s pergolou a zelení.