Project Description

Objednatel: CUTCO Steel s.r.o.
Realizace: 03/2018 – 08/2019

Stávající výrobní hala byla výstavbou rozšířena přístavbou o objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 102,86 x 37,21 m a výšce 12,1 m nad okolním terénem. Fasáda původní haly byla v místě napojení na přístavbu demontována a nahrazena novou fasádou – dělící stěnou z horizontálních sendvičových fasádních panelů s požární odolností EI45 DP1. V lodi haly přiléhající ke stávající hale jsou ve střešní konstrukci zhotoveny 4ks světlíků rozm. 2,0 x 1,5 m. Výplně vnějších otvorů jsou řešeny pásovými plastovými okny v podélném i příčném směru haly umístěnými mezi sloupovou konstrukcí skeletu.

Současně byla realizována dvoupatrová vestavba sociálního zázemí pro zaměstnance sestavená z buněk modulového systému. Inženýrské objekty byly doplněny o asfaltové zpevněné plochy včetně areálových rozvodů kanalizace dešťová, splašková, zaolejovaná) s jejich napojením do stávajících areálových rozvodů. Součástí prací byla realizace zásobování haly technickými plyny, rozšíření stávající trafostanice a nové areálové rozvody NN, vegetační úpravy.