Project Description

Objednatel: Obec Rohatec
Realizace: 04/2021 – 03/2022

Předmětem díla byla revitalizace a stavební úpravy Kulturního domu, komplexní sanační práce a drobné úpravy terénu přiléhajícího ke stávajícímu objektu. Stavba je přízemní s částečným podsklepením, zastřešená valbovou a pultovou střechou stávající přístavby.

Budova slouží jako objekt občanské vybavenosti s tanečním sálem a pódiem, sociálním zázemím, přípravnou a klubovnami v zadní části objektu. Rozměry stavby jsou 51,34 x 16,55 m s výškou 7,51 m.

Revitalizace a stavební úpravy se týkaly nejen přízemí objektu a suterénního zdiva, ale i střešní konstrukce. Rekonstrukce byla zahájena provedením bouracích prací  – odstranění stěn, vybourání nových otvorů a stropu. Nově byl zhotoven krov, provedena změna dispozice s vytvořením sociálních zařízení odpovídající kapacity, výměna výplní otvorů, nové rozvody a instalace technického zařízení objektu. Zlepšení tepelně technických vlastností objekt získal celkovým zateplením v suterénní i soklové části, fasády objektu a střešního pláště.  Nově byly provedeny povrchové úpravy a nášlapné vrstvy, vodovodní přípojka a retence dešťových vod.