Project Description

Objednatel: Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury
Realizace: 06/2020 – 06/2021

Projekt řešil 2. etapu rekonstrukce celého areálu původní mateřské školy. Komplex budov je určen pro výuku a vzdělávání dětí a žáků s mentálním postižením, včetně souběžného postižení více vadami nebo autismem.

Soubor objektů železobetonového skeletu, zastřešeného plochou střechou byl v několika částech rekonstruován a doplněn přístavbami jak rehabilitační a odpočinkové místnosti, objektem vestavěným mezi sekce „A“ a „B“, tak  uzavřeného spojovacího krčku propojujícího všechny tři sekce s novým bezbariérovým hlavním vstupem se zádveřím, které nyní slouží pro uskladnění vozíčků.

Stavba zahrnovala demontáž stávajícího zařízení a rozsáhlé bourací práce pro změnu dispozice. Rekonstrukcí byla dotčena nejen střecha, obvodový plášť a podlahy, ale i venkovní prostředí objektu školského zařízení. Byly provedeny nové svislé i vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, dodávka a montáž dělících stěn a výplní otvorů, elektroinstalace, vzduchotechnické a zdravotechnické instalace, a také obnova a doplnění zpevněných ploch včetně jejich odvodnění.