Project Description

Objednatel: Santarius s.r.o.
Realizace: 06/2019 – 12/2020

Výstavba výrobní haly o rozměrech 33 x 40 m s výškou atiky 5,5 m byla realizována včetně vybudování zpevněných ploch z živičného povrchu a zámkové dlažby vč. podkladních vrstev a odvodnění, přípojky inženýrských sítí a vystrojené nádrže požární vody.

Objekt výrobní haly nosného ocelového skelet zastřešeného příhradovou vazníkovou konstrukcí, je založený na železobetonových patkách a pasech s vertikálně členěným kovoplastickým obvodovým pláštěm, doplněným sestavami hliníkových oken s trojskly, horizontálními žaluziemi na jižní straně, sekčními a rolovacími průmyslovými vraty, skládaným střešním pláštěm s odvodňovacím systémem, záchytným systémem a střešními světlíky s větracími klapkami.

Drátkobetonová průmyslová podlaha s minerálním vsypem vč. smršťovacích spár vyplněných trvale pružným tmelem je zhotovena na hutněném násypu z drceného kameniva a izolačních vrstvách. Pod podlahou administrativy je provedeno podlahové vytápění zalité cementovým potěrem.  SDK příčky interiéru jsou doplněny dveřmi s obložkovými zárubněmi. Taktéž jsou instalovány kuchyňské linky, osazeny a dokončeny rozvody ZTI, ÚT, NN, SIL, MaR a VZT včetně kompletace koncových prvků a provedeny požární ucpávky v rozsahu dle požadavků PBŘ.