V obchodní zóně  v jihovýchodní části Svitav je situována stavba UNI HOBBY, nové prodejny zboží pro dům, bydlení a zahradu.

Celkové rozměry sestavy objektů včetně oplocených částí venkovní zahrady a zastřešeného příjmu jsou cca 185,5 m x 65,5 m. Orientace hlavní prosklené severní fasády je směrem k ul. U Tří mostů.  Zásobování je odcloněné od zahrádkářské kolonie oplocením výšky 6,5 m, které tvoří i protihlukovou stěnou a současně zajišťuje pohledové oddělení zásobovací zóny objektu od zahrádkářské kolonie.

Zastavěná plocha objektu bez zastřešeného příjmu a venkovní zahrady činí 8.116 m2. Investice zahrnuje přibližně 7.000 m2 komunikací z asfaltobetonu a zpevněných ploch ze zámkové dlažby, včetně 133 parkovacích stání pro osobní vozidla.