Nový objekt o ploše téměř 4500 m2 je funkčně a dispozičně členěn na výrobní, manipulační a skladovací plochy ve vazbě na stávající výrobní plochy. U východní fasády je situováno nezbytné administrativně technické zázemí a expediční centrum s můstky. S výstavbou skladovacího objektu o světlé výšce 12 m je realizována úprava dopravního napojení areálu.

Celková hmota objektu je vnímaná z ulice jako nečleněný kvádr v barvě přírodního hliníku s barevným pruhem ve 2/3 výšky, který objekt opticky koriguje. Barvou je zvýrazněna i část expedičních ramp. Hlavní myšlenkou architektonického výrazu je tvarová a hmotová jednoduchost.