Stávající objekt výrobce pryžových výztužných a tlumících materiálů společnosti Nitto Denko Czech s.r.o. rozšiřujeme o halu půdorysné plochy více než 1500 m2 a výšky 12 m. Stavba je situována v severozápadní části areálu investora stavby v Brně – Černovicích. Součástí výstavby je rozšíření zpevněných ploch areálu a úprava inženýrských sítí.