skola

Podporujeme středoškolské studenty v oblasti výchovy, vzdělávání a rozvoje jejich osobnosti v oboru stavebnictví. Spoluprací se Střední průmyslovou školou v Otrokovicích podporujeme pedagogický proces výuky a oblast získávání žáků pro obor, který tvůrčím způsobem zasahuje do krajinotvorby a ovlivňuje prostředí kolem nás. Jsme rádi, že máme možnost se spolupodílet na výchově nové generace. Investice do ní je vždy jednou z nejprozřetelnějších.
www.spsotrokovice.cz


 

sps

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v dlouholeté spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR řeší společné problémy v oblasti stavebního právního rámce, programů podpory bytové výstavby, rozdělování prostředků fondů EU, zajišťování rozvoje regionů a jiných. Členstvím od roku 2006 a spoluprací se svazem jsou hájeny naše oprávněné zájmy a usilováno o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice.
www.sps.cz