Stavba zinkovny společnosti WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o. zdárně probíhá v průmyslové zóně Závrbky,  okr. Kroměříž, poblíž rychlostí komunikace R55.

Zastavěná plocha výrobní haly s administrativní částí činí 3.088m2, obestavěný prostor 33.400 m3. Investice zahrnuje více než 9.000m2 zpevněných ploch včetně 19 parkovacích stání pro osobní vozidla.

V regionu Zlínského kraje vznikne 40 nových pracovních míst. Jsme rádi, že svým dílem k tomu můžeme přispět.