Project Description

Investor: CECHO – BOHUMIL CEMPÍREK s.r.o.
Objednatel: A + Š stavby, s.r.o
Realizace: 05/2013 – 06/2014

Pro místní výrobu kovodělných a plastových výrobků a rovněž forem pro jejich výrobu získal investor realizací svého investičního záměru nové velkokapacitní prostory.
Moderní výrobní areál sestává třípodlažní administrativní budovy a třílodní výrobní haly.

Nosnou konstrukcí administrativy je ŽB monolitický skelet, obvodový plášť 1. a 2. NP tvoří keramické zdivo. Ocelová konstrukce tvoří
nosnou konstrukci 3. NP, která je opláštěná kovoplastickými PIR panely. Nosnou konstrukcí jednopodlažní, v části dvoupodlažní, výrobní haly je ŽB montovaný prefabrikovaný skelet s předpjatými stropními panely SPIRROL. Obvodový plášť výrobní haly je tvořen rovněž PIR panely. Zastřešení objektů je řešeno skládaným pláštěm, neseným trapézovými plechy, ke kterým je kotven bezpečnostní záchytný systém.

Zastavěná plocha budov je 2 590 m2. Obestavěný prostor výrobní haly 18 400 m3, administrativní budovy
2 116 m3. Vnější základní půdorysné rozměry výrobní haly jsou 54x42m, výška atiky je 8m, u administrativy o půdorysných rozměrech 24x10m je atika ve výšce 9,5m. Zpevněné plochy areálu činí přibližně 1000 m2.