Project Description

Objednatel: JEDNOTA,    spotřební   družstvo Hodonín, Uherský Ostroh, Zlín

Realizace: 02/2005 – 07/2005

Firma PS – MSI, a.s., Zlín realizovala dostavbu skladovacího objektu založenou na pilotách, nosná konstrukce je provedena z montovaného ŽB skeletu, opláštění ze sendvičových panelů – kovových kazet s tepelnou izolací 160 mm, zdivo z  pórobetonových tvárnic, podlaha z drátkobetonu se vsypem, střecha trapézový lakovaný plech s tepelnou izolací a živičnou  krytinou, stavební řemesla byly tvořeny elektroinstalacemi, vzduchotechnickou a zdravotechnickou instalací. Dalšími objekty byly stavební úpravy stávajících skladů, komunikace a zpevněné plochy, přeložky inženýrských sítí, úpravy venkovního plynu, požární nádrž a oplocení.

Krátký termín realizace stavby byl splněn zásluhou organizačních schopností vedoucích pracovníků s vysokou kvalitou odvedené práce.