Project Description

Objednatel: GRANITOL akciová společnost
Realizace: 11/2015 – 08/2016

Kompletní výstavbou nové haly o rozměrech 46x41m získala rozšiřující se firma GRANITOL nové prostory odpovídající jejím potřebám. Objekt umístěný v areálu společnosti tvoří přístavbu ke stávající výrobní hale. Konstrukčním systémem haly 3 je železobetonový montovaný skelet, opláštěný systémovými panely s minerální izolací, v administrativní části cihelným zdivem a kontaktním zateplovacím systémem s minerální vlnou.

Z funkčního hlediska se stavba dělí na tři části.

Administrativa se zázemím a pomocnými provozy ve dvoupodlažní zděné části.

Výrobní provozy jsou situovány v jednopodlažní montované části. Hala má dvě různé výšky, vyžadované technologií 20,65 m a 10,15 m.

Sklad a násyp materiálu, který se nachází ve dvoupodlažní montované části. Provoz v 1.NP slouží k příjmu surovin pro výrobu. Ve 2.NP,  přístupném pouze z venkovního prostoru po ocelových schodištích s pororošty, jsou situovány pomocné provozy a rezervní výrobní plochy.