Project Description

Objednatel: M.C.F. cz, s.r.o.
Realizace: 06/2011 – 12/2011

Novostavba halového typu o celkových vnějších půdorysných rozměrech 76 x 31 m je realizována v k.ú. Slušovice. Stavebně, funkčně a provozně je objekt rozdělen na tři části.

V přízemí se nachází prodejna motozboží a prodejna motocyklů.
Ve 2.NP pak dále dvě bytové jednotky a vzorkovny zboží.
Ve střední části objektu je situován servis motocyklů přístupný sekčními vraty. Zde se nachází administrativní a sociální zázemí.
Zadní části budovy tvoří sklad motoristického zboží o ploše 1023m2, který je zásobován samostatným vjezdem přes sekční vrata.

Nosná ocelová rámová konstrukce objektu je založena na pilotách, opláštěná sendvičovými kovovými stěnovými a střešními PUR panely. Střecha halové části je sedlová s mírným sklonem, dvoupodlažní část je zastřešena plochou střechou. Vnitřní dělící stěny jsou sádrokartonové s minerální akustickou a tepelnou izolací.

Součástí dodávky byly i přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy.