Project Description

Objednatel: POKART spol. s r.o.
Realizace I. etapy: 12/2010 – 09/2011
Realizace II. etapy: 04/2015 – 09/2015

Výstavba výrobní haly firmy POKART spol. s r.o., výrobce obalů z papíru a papírového kartonu, je druhým realizovaným projektem výstavby budov v průmyslové zóně Holešov, na pozemku bývalého letiště. Zahájení stavby I. etapy provázely nepříznivé klimatické podmínky a vysoká hladina spodní vody. Součástí díla byly i stavební práce spojené se zasíťováním pozemku investora.

Vlastní výrobní objekt ve formě monobloku o vnějším rozměru 100 x 85 m a maximální výšce 9 m, orientovaného rovnoběžně se severní hranicí pozemku, sestává z jednopodlažní výrobní haly, jednopodlažní skladové haly, dvoupodlažní administrativní budovy, skladu hořlavých kapalin a skladu MTZ.

Druhou etapou výstavby byly rozšířeny skladové prostory výrobního areálu o 3270 m2 a zpevněné plochy o dalších 2100 m2.