Project Description

Objednatel: DI – INVEST, s.r.o.

Realizace: 12/2005 – 06/2008

Výstavba  zahrnovala celkem čtyři objekty pětipodlažních bytových domů „A“, „B“, „C“, „D“, v každém po 60 bytových jednotkách a dvoupodlažní komerční dům „E“.

Součástí stavby byla realizace komunikace, dětského hřiště, venkovního osvětlení, sadových úprav a inženýrských sítí.