Project Description

Objednatel: WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.
Realizace: 03/2017 – 10/2017

Stavba objektu provozu finalizace s výrobní halou a administrativní budovou spolu s inženýrskými objekty a více než 9.000 m2 zpevněných ploch tvoří nový výrobní areál společnosti WIEGEL Pravčice žárové zinkování s.r.o.

Jednopodlažní čtyřlodní ocelová nezateplená výrobní hala o výšce 11 m a zděná administrativní část o výšce 3,5 m, obdélníkového půdorysu mají celkovou zastavěnou plochu 3 088 m2 a 33.400 m3 obestavěného prostoru.

Generální dodávka stavby zahrnovala instalace technického zařízení budov, trafostanici, úpravu vodního toku – bermu, požární nádrž o objemu 45 m3, vrtanou studnu, napojení objektů na inženýrské sítě, sadové úpravy a oplocení areálu v délce 360 m.