Project Description

Objednatel: TOKOZ a.s.

Realizace: 11/2013  –  04/2014

Výrobní hala nástojárny s administrativní částí v areálu firmy TOKOZ a.s. o velikosti 104,4 x 24,0 m  je řešena jako betonový skelet s přčnými nosnými rámy s vetknutými sloupy, kloubově uloženými vazníky a vodorovnými a svislými ztužidly. Obvodový plášť tvoří samonosné vodorovně kladené kovoplastické panely s požární odolností. Hala je zastřešena plochou střechou s vnitřním odvodněním o max. výšce 8,65 m.

Administrativní část je taktéž z betonového prefabrikovaného skeletu s plochou střechou o max. výšce 7,22 m, avšak se zděným obvodovým pláštěm a zavěšenou provětrávanou fasádou.