Bytové a rodinné domy

/Bytové a rodinné domy

Bytové domy Z1 a Z4 Zlín Jižní Svahy ul. Středová

Objednatel:  Moravská stavební – INVEST, a.s. realizace:      bytový dům Z4                         11/2007 – 01/2009 realizace:      víceúčelový BD Z1                   10/2008 – 08/2010

Soubor bytových domů na Honech Zlín Jižní Svahy

,

Objednatel: DI – INVEST, s.r.o. Realizace: 12/2005 – 06/2008 Výstavba  zahrnovala celkem čtyři objekty pětipodlažních bytových domů „A“, „B“, „C“, „D“, v každém po 60 bytových jednotkách a dvoupodlažní komerční dům „E“. Součástí stavby byla realizace komunikace, dětského hřiště, venkovního osvětlení, sadových úprav a inženýrských sítí.