V roce 2002 se společnost zcela osamostatnila a od září 2002 podniká pod současným obchodním názvem PS – MSI, a.s.