Nezařazené

/Nezařazené

PS-MSI, a.s.

Se změnou vlastníka 100% akcií společnosti v květnu 2015, firma změnila současně i své sídlo.

PS-MSI, a.s.

V roce 2002 se společnost zcela osamostatnila a od září 2002 podniká pod současným obchodním názvem PS – MSI, a.s.

PSG-MSI a.s.

Jednou z dceřiných společností PSG, a.s. byla od roku 1996 i společnost PSG – MSI, a. s. Zlín.

PSG a.s.

Po transformaci do akciové společnosti holdingového typu, byla společnost na přelomu let 1992/1993 privatizována. Vzniklo tak Společenství PSG v čele s mateřskou PSG, a. s., zahrnující několik kapitálově propojených společností.

PSG n.p.

Od roku 1959 pod názvem Průmyslové stavby Gottwaldov.

STAVOSVIT n.p.

Po reorganizaci stavebnictví v r. 1952 se výrobní složka oddělení stala základnou n. p. Stavosvit.

Baťa

Stavební oddělení firmy Baťa.