Po transformaci do akciové společnosti holdingového typu, byla společnost na přelomu let 1992/1993 privatizována. Vzniklo tak Společenství PSG v čele s mateřskou PSG, a. s., zahrnující několik kapitálově propojených společností.