Po reorganizaci stavebnictví v r. 1952 se výrobní složka oddělení stala základnou n. p. Stavosvit.