Společnost POKART spol. s r.o. rozšiřuje svůj výrobní areál v další etapě výstavbou skladových prostor, budovaných na severní straně stávajícího objektu. V nové přístavbě o rozměrech 38 x 110 m, max. výšky 14,5 m po atiku jsou situovány kancelářské prostory a zázemí pro řidiče. V exteriéru je zhotoveno zastřešení manipulační plochy pro nakládku kamionů o rozměrech 13 x 56 m, výšky 6 m.