Project Description

Objednatel: PEMM Brno, spol. s r.o.
Realizace: 08/2015 – 03/2016

Stavba byla oceněna v soutěži STAVBA ROKU 2016 Zlínského kraje.

Komplex PEMM Brno YAMAHA centrum v Brně Bohunicích, situovaný  na křižovatce ulic Jihlavská a Osová zahrnuje:

  • objekt samotného prodejního centra se servisním provozem
  • sklad náhradních dílů
  • sklad pneumatik
  • nové parkovací a zpevněné plochy
  • opěrné zdi

Třípodlažní zděný objekt s plochou střechou o rozměrech 24,2 x 17,6 m a výšce 11,1 m je v centrální části podepřený železobetonovými prefabrikovanými sloupy. Vodorovné ztužení objektu je zajištěno tuhými stropními konstrukcemi z předpjatých žb desek, k tuhosti přispívá rámové působení sloupů a průvlaků. Objekt založený na žb patkách a pasech je z části zapuštěn do terénu . Vnitřní i vnější schodiště jsou ocelová, fasáda je tvořena kombinací lehké prosklené stěny o výšce 4,5 m a venkovní omítky.

Stavba byla realizována ve složitých terénních podmínkách. Niveleta realizovaných zpevněných ploch je částečně pod úrovní základů objektů. Zajištění stísněného prostoru mezi stávajícími objekty, novostavbou a stávajícími komunikacemi je tvořeno soustavou opěrných stěn, v části řešených pomocí mikrozápor.