Project Description

Objednatel: KOH-I-NOOR holding a.s.
Realizace: 09/2012 – 03/2013

Stavbou lisovny v Poličce, získala společnost KOH-I-NOOR PONAS s.r.o. centrální moderní výrobní areál.
Zastavěná plocha objektu je 3 125 m2, obestavěný prostor 39 065 m3. Vnější základní půdorysné rozměry objektu jsou 79 x 51 m, výška atiky lisovny 12 m a administrativy 10 m. Vjezd do areálu a zásobovací dvůr svými rozměry umožňuje bezproblémovou manipulaci kamionů délky 18m. Zpevněné plochy areálu činí přibližně 900 m2.
Objekt lisovny je tvaru L, přičemž delší stranu tvoří jednopodlažní vlastní výrobna – energocentrum a dvoupodlažní administrativní budova, kratší část tvoří sklad materiálů a výrobků. Hlavní nosná konstrukce objektu je železobetonový montovaný skelet v hlavních modulech 28x12m u výrobny a 22x12m u skladu.
Stavba je založena na pilotách, opláštěná tepelně izolačními sendvičovými panely. Střechu tvoří skládaný plášť, nesený trapézovými plechy uloženými na železobetonových vaznících, opatřený bezpečnostním záchytným
systémem. Součástí stavby byla dodávka technické infrastruktury.