Project Description

Objednatel: VACULA spol. s r.o.
Realizace I. etapy: 03/2006 – 11/2006
Realizace II. etapy: 08/2011 – 12/2011
Realizace III. etapy: 04/2015 – 09/2015

Výstavba skladového areálu v Lipníku nad Bečvou byla realizována v letech 2006 -2015 celkem ve třech etapách.
Stavební práce zahrnují výstavbu dvoupodlažní administrativní budovy a tří skladových hal.

Administrativní budova je řešena s prosklenou fasádou, nosný systém z pálených cihel, vstupem z Al profilů s posuvnými dveřmi, střecha plochá se živičnou krytinou z pásů s ochranným násypem.

Jednolodní skladovací hala I. etapy je rozměrů 79 x 40 m, založena na pilotách, nesena prefabrikovaným železobetonovým skeletem a ocelovou konstrukcí střechy z příhradových vazníků, opláštěna střešními, stěnovými a parapetními PUR panely a doplněna drátkobetonovou podlahou a sekčními průmyslovými vraty rozměrů 2,8 x 3,2 m.

V roce 2011 proběhla realizace skladové haly II. Dále výstavba pokračovala v roce 2015 stavbou skladové haly III.

Součástí výstavby byla realizace zpevněných ploch a inženýrských sítí.